Blijf op de hoogte!

Ontvang 6x per jaar gratis onze digitale nieuwsbrief Wij&Wadvogels - In vogelvlucht.

In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij&Wadvogels’ - onder het brede publiek beter bekend als #WADdoejij - werken Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. ‘Wij&Wadvogels’ wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies.


> Bekijk hier hoe Wij&Wadvogels - In vogelvlucht omgaat met uw persoonsgegevens.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp